Menu
Your Cart

Πολιτική επιστροφών

Πολιτική επιστροφών των αγορών σας.

Τα προϊόντα του δικτυακού τόπου μας καλύπτονται από τις εγγυήσεις των εταιριών και των αντιπροσώπων τους. Για οποιαδήποτε βλάβη ή ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση, ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην εταιρία μας ή στην αντιπροσωπία και εν συνεχεία να το παραλάβει ο ίδιος. Τα τυχόν έξοδα αποστολής βαραίνουν τον ίδιο. 
 

Τα προϊόντα αποστέλλονται στον πελάτη μέσω courier, μεταφορικών εταιριών, ή ιδίων (της εταιρίας) μέσων. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων. Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης της παραλαβής, η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Τα προϊόντα κατά την αποστολή τους είναι ασφαλισμένα. Η ασφάλεια παύει να ισχύει μετά την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο και οποιαδήποτε βλάβη βαραίνει τον πελάτη.

Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση:

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας από τον Πελάτη πολλών αγαθών με μία παραγγελία, τα οποία του έχουν παραδοθεί χωριστά, η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινάει από την ημέρα παράδοσης του τελευταίου αγαθού στον Πελάτη. Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης,ο Πελάτης αρκεί να αποστείλει με ταχυδρομείο (1buy.gr - ONE KLIMA, Κεραμέων 10-12, 10436, Αθήνα), ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας υπαναχώρησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σαφή δήλωση υπαναχώρησης προς την Εταιρεία, με την οποία θα μας ενημερώνει για την απόφασή του να επιστρέψει το προϊόν. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνει τον Πελάτη.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρεία θα ενημερωθεί για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει, η Εταιρεία θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που κατέβαλε ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που θα οφείλονται σε επιλογή του Πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η Εταιρεία προσφέρει). Δεν χρεώνονται στον Πελάτη δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Υπαναχώρηση λόγω ελαττωματικού προϊόντος, λανθασμένης αποστολής κλπ.:

Κατά την παράδοση του προϊόντος από την εταιρία courier ή μεταφορική, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να το ελέγξει για πιθανές ζημιές ή φθορές. Αν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο τότε οφείλει να έρθει σε άμεση επικοινωνία με την εταιρία μας και εφόσον αποφασιστεί να αποσταλεί το προϊόν στην εταιρία μας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και τα έξοδα βαραίνουν την εταιρία μας.

Η πραγματοποίηση αγορών από την Ιστοσελίδα μας απαγορεύεται από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.

Η εταιρία δύναται να αλλάξει/συμπληρώσει τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://webgate.ec.europa.eu/odr, παρέχεται η δυνατότητα στους Πελάτες μας να επιλύουν εξωδικαστικά διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών διατίθεται ως ένας εναλλακτικός, οικονομικός και γρήγορος τρόπος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών κάθε χώρας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στη χώρα μας, η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και ο “Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών” έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένοι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν απορίες σας για τη λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (http://www.eccgreece.gr). Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Οι εν λόγω Όροι Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


Κεντρικά Γραφεία- Επικοινωνία

Η έδρα της Εταιρείας μας βρίσκεται στην: Κεραμέων 10-12, 10436, Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105249200  Φόρμα Επικοινωνίας