Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η εταιρεία "1buy.gr - Αφοι΄Οικονόμου Gasklima & ΣΙΑ Ο.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει τους χρήστες – πελάτες της Ιστοσελίδας μας σχετικά με την «πολιτική ιδιωτικότητας»:

Όταν επισκέπτεται κάποιος την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή του κάποια στοιχεία που ονομάζονται cookies. Ο σκοπός αυτών των στοιχείων είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη.

Τα μόνα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα είναι τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση των παραστατικών (αποδείξεων ή τιμολογίων) και των διευθύνσεων αποστολής των προϊόντων.

Ουδέποτε θα διακινηθούν, πουληθούν, δοθούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους.

Ο Διαδικτυακός Τόπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους, όπως επίσης μπορεί να υπάρχουν άλλοι ιστότοποι με συνδέσμους και αναφορές προς την Ιστοσελίδα μας. Οι εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, την ορθότητα των περιεχομένων αυτών των ιστοτόπων και για το είδος των ιστοτόπων.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως και 14 του Νόμου 2472/1997.

Κατά την χρήση του Ιστοτόπου μας συμφωνείται με τους όρους της «πολιτικής ιδιωτικότητας» και συμφωνείται για την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία για τους λόγους και τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτή την Ιστοσελίδα. Η εταιρία δύναται να αλλάξει/συμπληρώσει την «πολιτική ιδιωτικότητας» χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας στη Διεύθυνση: 1buy.gr - Αφοί Οικονόμου Gasklima & ΣΙΑ Ο.Ε., Κεραμέων 10-12, 10436, Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας: 2105249700, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.