Όροι επιστροφής

Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση:

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας από τον Πελάτη πολλών αγαθών με μία παραγγελία, τα οποία του έχουν παραδοθεί χωριστά, η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινάει από την ημέρα παράδοσης του τελευταίου αγαθού στον Πελάτη. Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης,ο Πελάτης αρκεί να αποστείλει με ταχυδρομείο (1buy.gr - Αφοί Οικονόμου Gasklima & ΣΙΑ Ο.Ε., Κεραμέων 10-12, 10436, Αθήνα), ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας υπαναχώρησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σαφή δήλωση υπαναχώρησης προς την Εταιρεία, με την οποία θα μας ενημερώνει για την απόφασή του να επιστρέψει το προϊόν. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνει τον Πελάτη.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρεία θα ενημερωθεί για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει, η Εταιρεία θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που κατέβαλε ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που θα οφείλονται σε επιλογή του Πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η Εταιρεία προσφέρει). Δεν χρεώνονται στον Πελάτη δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Υπαναχώρηση λόγω ελαττωματικού προϊόντος, λανθασμένης αποστολής κλπ.:

Κατά την παράδοση του προϊόντος από την εταιρία courier ή μεταφορική, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να το ελέγξει για πιθανές ζημιές ή φθορές. Αν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο τότε οφείλει να έρθει σε άμεση επικοινωνία με την εταιρία μας και εφόσον αποφασιστεί να αποσταλεί το προϊόν στην εταιρία μας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και τα έξοδα βαραίνουν την εταιρία μας.

Ανήλικοι

Η πραγματοποίηση αγορών από την Ιστοσελίδα μας απαγορεύεται από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.